Kadry i płace

Naliczanie płac i prowadzenie działu Kadr wymaga skorzystania z usług profesjonalisty. Powierzenie nam usług kadrowo-płacowych pozwoli Państwu zredukować koszty, oszczędzić czas, a także zapewni bezpieczeństwo oraz wysoką jakość świadczonych przez nas usług. Koszt obsługi jednego pracownika zależy od ilość pracowników w firmie oraz skomplikowania systemu płacowego i jest wyceniany indywidualnie.

1. Naliczenie wynagrodzeń, w zakresie:

 • naliczenia wynagrodzeń (ZUS, PPK, wynagrodzenia, urlopy, PFRON itp.);
 • naliczanie prowizji i premii motywacyjnych;
 • sporządzania oraz przekazywania rozliczeń i deklaracji do Urzędu Skarbowego, ZUS, PPK i PFRON;
 • prowadzenia ewidencji wynagrodzeń pracowników;
 • sporządzania przelewów z tytułu wynagrodzeń;
 • wystawiania zaświadczeń o dochodach pracowników;
 • wsparcia i doradztwa w zakresie polityki personalnej (oceny roczne, opisy stanowisk, zakresy obowiązków);
 • prowadzenia dokumentacji ZUS (Płatnik);
 • zarządzania i wymiany informacji z użyciem platformy online ITE E-pracownik.

2. Prowadzenie kadr, w zakresie:

 • prowadzenia ewidencji kadrowo-płacowej;
 • wydawania zaświadczeń o zarobkach;
 • dostarczania informacji o wynagrodzeniach oraz o saldach urlopowych;
 • pilnowania ewidencji urlopów;
 • rozliczania delegacji itp.

3. Polityka personalna, w zakresie:

 • wsparcia przy prowadzeniu polityki personalnej i rekrutacji;
 • oceny rocznej/półrocznej/kwartalnej;
 • sporządzania raportów i analiz o kosztach wynagrodzeń;
 • wsparcia przy tworzeniu budżetów oraz przy tworzeniu ścieżek kariery;
 • opisu stanowisk i spisu obowiązków pracownika;
 • przygotowania i prowadzenia polityki szkoleniowej.