Finanse i podatki

Jesteśmy zespołem doświadczonych praktyków w zakresie finansów i podatków. Zapewniamy wsparcie oraz niezbędne narzędzia do prowadzenia firmy.

1. Analizy

W zależności od potrzeb oferujemy szeroko rozumiane analizy w zakresie prowadzenia bieżącej działalności oraz możliwości jej rozwoju, szacujemy zagrożenia i ryzyka oraz wspieramy przy podejmowaniu strategicznych decyzji, w szczególności:

 • analizujemy możliwości ewidencji zdarzeń gospodarczych oraz ich potencjalnego wpływu na dalszą działalność przedsiębiorstwa;
 • przeprowadzamy konsultacje w zakresie strategii biznesowych, wyboru najlepszej formy finansowania oraz ich wpływu na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa;
 • współpracujemy z bankami i instytucjami finansowymi, bierzemy udział w rozmowach i negocjacjach w celu uzyskania optymalnego finansowania;
 • wspieramy w wyborze, analizie i wdrożeniu systemu informacyjnego wspomagającego zarządzanie.

2. Dokumentacja finansowa/podatkowa (procedury, polityka rachunkowości, ceny transferowe).

Sporządzamy wymaganą przepisami prawa dokumentację, w szczególności:

 • politykę rachunkowości;
 • procedury obiegu dokumentów;
 • dokumentację inwentaryzacyjną;
 • procedury schematów ewidencyjnych;
 • regulamin wynagradzania oraz regulamin pracy;
 • dokumentację cen transferowych.

3. Obsługa podatkowa (rozliczanie podatków/ZUS, analizy podatkowe, reprezentacja przed organami)

W zależności od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, wspomagamy firmy w zakresie:

 • analizy ksiąg rachunkowych i procesów pod względem podatkowym;
 • weryfikacji rozliczeń podatkowych;
 • korekty rozliczeń podatkowych;
 • reprezentacji klientów przed organami podatkowymi
 • ustalenia strategii przed rozpoczęciem kontroli oraz w trakcie postępowania podatkowego
 • współpracy z kancelarią prawną w trakcie kontroli podatkowych oraz podczas procesów przed sądem.

4. Wsparcie w likwidacji przedsiębiorstwa

Oferujemy kompleksowe wsparcie firm na każdym z etapów postępowania, w szczególności:

 • przygotowanie przedsiębiorstwa przed decyzją o jego likwidacji;
 • współpraca przy kompletowaniu dokumentów likwidacyjnych;
 • prowadzenie ksiąg w trakcie likwidacji wraz ze sporządzaniem wymaganych przepisami prawa sprawozdań likwidacyjnych;
 • obsługę kadrowo-płacową w trakcje likwidacji wraz z komunikacją z urzędem pracy;
 • porządkowanie spraw korporacyjnych spółki, w tym rozwiązywanie umów i kontakt z odpowiednimi instytucjami celem wygaszenia działalności przedsiębiorstwa.

5. Windykacja

W celu zapewnienia firmie stabilności należy ograniczyć ryzyko braku płynności finansowej wynikającej m.in. z braku terminowej płatności przez kontrahentów.

Mając na uwadze dużą rolę jaką windykacja odgrywa w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, oferujemy:

 • bieżące monitorowanie wierzytelności należnych przedsiębiorstwu;
 • konsultacje dotyczące zabezpieczenia interesów przedsiębiorstwa w podpisywanych umowach z kontrahentami;
 • pomoc w negocjacjach z kontrahentem celem zabezpieczenia przyszłych wierzytelności;
 • cykliczne informowanie kontrahentów drogą telefoniczną, mailową oraz pocztową o upływających terminach płatności;
 • przygotowywanie wezwań do zapłaty;
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania nakazu zapłaty oraz dalszego procedowania w sądzie.