Wycena usług biura rachunkowego

Powiedz nam czego oczekujesz, a dostosujemy wycenę do Twoich potrzeb.

  Jakie usługi Cię interesują?

  Określ formę prawną firmy:

  Ile osób zatrudnia Twoja firma?

  W jakiej branży działa Twoja firma?

  Ile średnio dokumentów miesięcznie generuje firma?*

  Czy firma jest płatnikiem VAT?

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, ITE Finanse sp. z o.o. informuje, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ITE Finanse Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kolejowa 15/17, 01-217 Warszawa. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu przygotowania wyceny usług biura rachunkowego – podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. ITE Finanse Sp. z o.o. nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym ITE Finanse Sp. z o.o. zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych. ITE Finanse Sp. z o.o. nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia Pani/Panu uzyskanie wyceny usług biura rachunkowego. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wyceny usług biura rachunkowego oraz przez okres ważności skierowanej do Pani/Pana oferty. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.