Finanse i Podatki

Analizy, konsultacje, współpraca z bankami

Analizy

W zależności od potrzeb oferujemy szeroko rozumiane analizy w zakresie bieżącej działalności,możliwości rozwoju, zagrożeń i ryzyk oraz wsparcie przy podejmowaniu strategicznych decyzji.

.

Oferujemy w szczególności:

- analizę możliwości ewidencji zdarzeń gospodarczych oraz ich potencjalnego wpływu na dalszą działalność przedsiębiorstwa;

.

- konsultacje w zakresie strategii biznesowych, optymalizacji finansowania oraz ich wpływu na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa;

.

- współpraca za bankami/instytucjami finansowymi, udział w rozmowach i negocjacjach w celu uzyskania optymalnego finansowania;

.

- wsparcie w wyborze, analizie i wdrożeniu systemu informacyjnego wspomagające zarządzanie.

.

Dokumentacja finansowa/podatkowa (procedury, polityka rachunkowości, ceny transferowe)

Dokumentacja finansowa i podatkowa

Dla naszych klientów sporządzamy wymaganą przepisami prawa dokumentację

.

Dla naszych klientów sporządzamy wymaganą przepisami prawa dokumentację, w szczególności:

- politykę rachunkowości;

.

- procedury obiegu dokumentów;

.

- dokumentację inwentaryzacyjną;

.

- procedury schematów ewidencyjnych;

.

- regulamin wynagradzania oraz regulamin pracy;

.

- dokumentację cen transferowych.

.

Obsługa podatkowa (rozliczanie podatków/ZUS, analizy podatkowe, reprezentacja przed organami)

Obsługa podatkowa

rozliczanie podatków/ZUS, analizy podatkowe, reprezentacja przed organami

 

W ramach współpracy oferujemy kompleksową obsługę związaną z obsługą podatkową przedsiębiorstwa poprzez bieżące rozliczanie zobowiązań publiczno-prawnych, analizy i optymalizacje podatkowe po obsługę kontroli podatkowych oraz reprezentację naszych klientów przed organami państwowymi.

W zależności od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, wspomagamy firmy w zakresie:

- analizy ksiąg rachunkowych i procesów pod względem podatkowym;

.

- weryfikacji rozliczeń podatkowych;

.

- korekty rozliczeń podatkowych;

.

- reprezentacji klientów przed organami podatkowym;

.

- ustalania strategii przed rozpoczęciem kontroli oraz w trakcie trwania postępowania podatkowego;

.

- współpracy z kancelarią prawną w trakcie kontroli podatkowych oraz podczas procesów przed sądami.

.

Wsparcie w likwidacji przedsiębiorstwa

Wsparcie w likwidacji przedsiębiorstwa

Dla klientów wymagających wsparcia w trakcie postępowania likwidacyjnego oferujemy kompleksowe wsparcie na każdym z etapów postępowania

.

Dla klientów wymagających wsparcia w trakcie postępowania likwidacyjnego oferujemy kompleksowe wsparcie na każdym z etapów postępowania, w szczególności:

- przygotowanie przedsiębiorstwa przed decyzją o jego likwidacji;

.

- opracowywanie dokumentów likwidacyjnych;

.

- zgłoszenie likwidacji w odpowiednich instytucjach;

.

- prowadzenie ksiąg w trakcie likwidacji wraz ze sporządzaniem wymaganych przepisami prawa sprawozdań likwidacyjnych;

.

- obsługę kadrowo-płacową w trakcje likwidacji wraz z komunikacją z urzędem pracy;

.

- porządkowanie spraw korporacyjnych spółki (w tym rozwiązywanie mów i kontakt z odpowiednimi instytucjami celem wygaszenia działalności przedsiębiorstwa).

.

Windykacja

Windykacja

Dla zapewnienia prawidłowego działania przedsiębiorstwa jednym z kluczowych aspektów jest zapewnienie bieżącego funkcjonowania z wykluczeniem ryzyka braku płynności związanego z niewywiązywaniem się w terminie z płatności przez nierzetelnych kontrahentów.

W celu zapewnienia firmie stabilności i gwarancji płynności należy ograniczać ryzyko nieregulowania wierzytelności przez kontrahentów poprzez mobilizowanie i bieżące monitorowanie kontrahentów w celu terminowego regulowania przez nich należności.

Mając na uwadze dużą rolę windykacji w prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oferujemy Państwu:

- bieżące monitorowanie wierzytelności należnych przedsiębiorstwu;

.

- konsultacje dotyczące zabezpieczenia interesów przedsiębiorstwa w podpisywanych umowach z kontrahentami;

.

- doradztwo oraz negocjacje z kontrahentem celem zabezpieczenia przyszłych wierzytelności;

.

- cykliczne informowanie kontrahentów drogą telefoniczną, mailową oraz pocztową o upływających terminach płatności;

.

- przygotowywanie wezwań do zapłaty;

.

- przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania nakazu zapłaty oraz dalszego procedowania w sądzie.

.